Thy - Thyholm
Thyholm er en del af Thy, det meste af tiden regnet som en halvø.

Som det ses af dette gamle kort fra 1775, var Skibsted Fjord forlænget med Thyholms Vejle, helt ud til Røjensø Odde.

I Vikingetiden var der en åbning ved odden, ganske vist så lavvandet, at man måtte drage skibene ud til Nissum Bredning.

Thyholm var indtil 1970 en del af Thisted Amt. Ved een af de altid løbende reformer, valgte Thyholm at gå til Ringkøbing amt, og senere til Region Midt, indlemmet i Struer Kommune.

I mange år var der et vadested ved Veilebro, den nuværende jernbaneoverskæring, her kunne man, mod betaling, blive båret over.

Stedet har, afhængigt af Thyborøn Kanal, kanal eller ej, haft betydning for forbindelsen til det sydlige udland.

Blandt andet beskrevet af Gunnar Iversen om "Ravvejen".

Der har, som vanligt ved "grænser", været gensidig mistro og ringeagt til og for hinanden.

Thyholms dialekt er beskrevet som en afart til Thy-dialekten, altså mindre betydningsfuld.

Som skribent, født på Thyholm og begyndt skolegang her, fundet dialekten i Thy sværere at forstå, det er måske også meningen med dialekter.

Thyholm har mange steder at undersøge. Til højre nævnt et par foreløbige.

Også værd at bemærke:

Sommerhusene øst for broen, på vej mod Humlum.

De blev opført til bolig for Brobizzerne, da broen op til 1938 blev opført.

De er ret attraktive.

Er fredet på den måde, at de må vedligeholdes, men ikke udvides eller forbedres.

*

Bunkers

Under 2. verdenskrig 1940 - 1945 var Oddesund krigsmæssigt et interessant sted. Her kunne man let afbryde forbindelsen mellem landsdele.

Der siges at Oddesundbroen var forsynet med sprængladninger for mulig detonering.

Modsat var Værnemagten også interesseret i at bevare forbindelse langs hele vestkysten. Der blev bygget bunkers til antiluftskyts, amnunition og mandskab.

Der er nævnt mindst een nedskydning. Et Lancaster bombefly, formentlig efter nedskastning af miner i Kattegat, var 29. april 1943 kommet ud af kurs og for tæt på Oddesund, ramt af artilleriet, med nedstyrning ved Remmer Strand til følge.

Et Lancster fly havde normalt 8 besætningsmedlemmer. Der er nogen usikkerhed om antallet her, og hvor de er begravet.

Med ret stor sikkerhed er een begravet på Odby Kirkegaard.

Se artikel af Gunnar Noes Mundbjerg Thyholm