Thy og Thyholm

Thyholm er en del af Thy, det meste af tiden regnet som en halvø.
Her ved overgangen er der virkelig et historisk vingesus.


Som det ses af dette gamle kort fra 1775, var Skibsted Fjord forlænget med Thyholms Veile, helt ud til Røjensø Odde.

I Vikingetiden var der en åbning ved odden, ganske vist så lavvandet, at man måtte drage skibene ud til Nissum Bredning.

Thyholm var indtil 1970 en del af Thisted Amt.
Ved een af de lovbefalede reformer, valgte Thyholm at gå til Ringkøbing amt, og senere til Region Midt, indlemmet i Struer Kommune.

I mange år var der et vadested ved Veilebro, den nuværende hovedvej 11 og jernbaneoverskæring, her kunne man, mod betaling, blive båret over.

Stedet har, afhængigt af Agger ogThyborøn Kanal, åbne eller ej, haft betydning for forbindelsen til det sydlige udland, med kvægdrifter og den slags.

Blandt andet beskrevet af Gunnar Iversen om "Ravvejen".

Der har, som vanligt ved "grænser", været gensidig mistro og ringeagt til og for hinanden.

Thyholms dialekt er beskrevet som en afart til Thy-dialekten, altså mindre betydningsfuld.

Som skribent, født på Thyholm og begyndt skolegang i Lyngs, dog fundet dialekten i Thy sværere at forstå, det er måske også meningen med dialekter.

Thyholm Veile, og hele Skibsted Fjord var i 1867 tænkt afvandet og opdyrket, det har nok være med i devisen- "Hvad udad tabes skal indad vindes".
Der foregik store betræbelser. I lang tid lykkedes intet, mange tabte penge.

1935 kom landinspektør Niels Smed Søndergaard, i såkaldt animeret selskab, til at købe Vejlen for cirka 13 tusind kroner.
Han kunne ganske vist ikke huske det dagen efter, men stod fuld´t ved sit ord.
Sindrup Vejle blev opdyrket, og drives stadig som landbrugsjord.
Har dog flere gange, af store storme, igen været omdannet til det den var - Fjord!
Havet har åbenbart ikke glemt, at der kunne sejles den vej.

Planerne om udtørring af hele Skibsted Fjord, med omlægning af Hovedvej 11 hen over Boddum, blev aldrig til noget - Heldigvis!

Naturmæssigt set, burde Sindrup Vejle omdannes til fjord igen.
Den gule vipstjert havde et af sine yndlingsområder her, men det er sikkert for sent for den.
Når man er i området, er det værd at se Tinghøj, og Galgehøj lidt nord for.
Hele området var for tusind år siden et sted, hvor mangt og meget mødtes til lands og vands.
Et stort handelscenter opstod.
Det blev nødvendigt at kunne dømme og straffe.

Er man kunst og historisk interesseret,
bør et besøg aflægges på
LUNARIA
Der er meget mere at opleve på Thyholm, det kommer der muligvis senere nogle punkter om.