Chr. Morsing
Brendgårdvej 11
Tvolm
Hurup Thy
Telefon 7699 1011
*
*
LINKS
Dokumentation og Brugervejledning
Dokumentation og brugervejledning er ikke nem at skille ad, især ikke når vi taler om bygninger og maskiner. Ofte stiller kunden, bygherren, køberen krav om dokumentation med drift- og vedligehol-delsesmanual med CAD-tegninger, reservedelsliste m.m.
Helt borset fra, at det kan være et krav, vil god dokumentation ofte være et godt salgsargument - og altid på længere sigt.
På CD-ROM
Dokumentation og brugervejledning kan blive meget omfattende og let fylde flere ringbind, og er da svær at finde rundt i.

Det er derfor nærliggende at udføre dokumentationen, så den kan lægges på en CD ROM.
Der lægges så links ind fra en ind-holdsfortegnelse og muligvis også fra et stikordregister.

I større eller mindre grad kan man også gøre dokumentet interaktivt, så brugeren hjælpes i den rigtige ret-ning.

Måske kan man med denne form undgå udlevering i papirkopi, for en bruger vil ofte foretrække, at finde de nødvendige sider, og så printe dem ud til brug ved service og reparation.
Kvalitet i dokumentationen
Både byggeri og maskinfremstilling arbejder med CAD-tegninger. Når dette nævnes, er det fordi dokumentation faktisk godt kunne ligge på en hjemmeside, hvilket ikke er nogen dårlig ide, især hvis der er tale om produkter i folkeeje.
CAD-tegninger vises desværre ikke så godt på hjemmesider, hvorimod de på CD ROM kan vises perfekt, endda med mulighed for zoom næsten til det uendelige - og uden kvalitetsforringelse
Eksempel på, at komplicerede CAD-tegninger ikke vises ret godt på hjemmeside
CD ROM med langt bedre kvalitet kan fremsendes.