Elektricitet
Under opdatering
Her er listen med tekniske udtryk udvidet med lidt om fejlstrømsrelæer, som er et af de vigtigste komponenter i en el-installation, især i boliger. Det er en rigtig god børnesikring, afprøv ofte.
Volt (V)
Spænding (spændingsforskel, potentiale) En spænding går ikke gennem noget (ledninger eller legemer)

Normalspænding i Danmark er til Lys og husholdningsmaskiner 230 volt. Til Kraft og Varme 400 volt. Større motorer og apparater fås til højere spændinger.

Når energi skal distribueres over større afstande sættes spændingen op, derved falder strømmen proportionalt og omkostningerne til ledningsnet og tab nedsættes tilsvarende.

Spændingen i de højspændte distributionsnet benævnes ofte som kilovolt (kilo betyder som bekendt 1000)

Særlige problemer opstår hvis energi som vekselstrøm skal sendes over store afstande i kabler. Lidt populært forklaret skal kablet oplades og aflades med netfrekvensen (50 Hz). Problemet løses ved at omforme til jævnstrøm, hvilket Kontiscan-forbindelsen fra Jylland via Læsø til Sverige er et eksempel på.

kiloVolt (kV)
Angiver en spænding i kiloVolt. k står for kilo og betyder 1000. I DK har vi spænding fra 0,4 til 400 kV

Ampere (A)
Strøm (strømstyrke) En strøm går gennem noget, det giver arbejde og varme. En strøm kan også skade, for eksempel et menneskelegeme. Dræbende strøm: Se under fejlstrømsrelæ.

milliampere (mA)
Tusindedele ampere. Et sundt menneske kan normalt tåle 30 mA, det er ubehageligt, men man dør ikke af det. 30 mA er da også udløsestrømmen for et HPFI-relæ.... Altså.... har man et sådant installeret, og det fungerer, så får man, eller ens børn, ved fejl eller uforsigtighed et rap over fingrene, men i bedste fald sker der ikke mere.

Det hed i "gamle dage" et HFI-relæ, og må i visse tilfælde blive siddende, men det skal også afprøves........ det skal !!!

Modstand (ohm)
Modstand. Er bestemmende for hvor stor en strøm der kan gå gennem et legeme.

Watt (W)
Effekt. Angiver et apparats evne til for eksempel opvarmning.

Effekt er produktet af Strøm x Spænding.

kiloWatt (kW)
Angiver en effekt på 1000 watt. En el-kedel vil ofte være på 2 kW = 2000 watt

kiloVoltAmpere (kVA)
Angiver en effekt på 1000 voltampere. Ved omhsk belastning (lys og varme) er 1000 W = 1000 kVA. Ved induktiv belastning, for eksempel fra el-motorer og lysrør, kommer der en størrelse ind, som kaldes cos phi. Nu bliver det lidt sværere, er nogen nysgerrig - ring 7699 1011.

kiloWatttime (kWh)
Angiver et forbrug. En elkedel på 2 kW, tilsluttet i 1 time, vil have et forbrug på 2 kWh.

lux
Belysning (styrke)
Angiver en belysning på en flade, f. eks. et bord. Til almindeligt kontorarbejde kræves 400-500 lux.
DS 700 er en standard der anvendes til at fastsætte belysninger på arbejdspladser

DS 700 kan blandt andet købes hos Lysteknisk Selskab

lumen
Belysning (mængde)

Angiver den mængde lys en lyskilde udsender.

candela
Belysning (stråling)
Angiver den udstråling en lyskilde udsender i en bestemt retning. Et stearinlys udsender ca. 1 candela (kandelabre) og giver derved i 1 meters afstand ca. 1 lux

luminans
Genskin

Måles i lumen/kvadratmeter. Anvendes som regel om generende blænding fra belyste reflekterende flader.

Lysstofrør
Lysstofrør anvendes til belysning. De er mest anvendelig til arbejdsbrug. Men selv i faglige tidsskrifter benævnes lysrør ofte som neonrør !!!!!

Neonrør
Neonrør anvendes til reklameskilte og kun i meget, meget sjældne tilfælde til belysning.

Fejlstrømsrelæ
Et højfølsomt fejlstrømsrelæ (HPFI) udløser ved 30 mA. I princippet må kun dette relæ anvendes. Der er dog visse lidt utydelige fortolkningsmuligheder, såsom HPFI uegnet til formålet!
Da Fryseskabe dels er ubehagelige at få afbrudt, dels er mere udsatte, blandt andet på grund af en vis lækstrøm, kan det være praktisk om reglerne kan tolkes sådan, at et PFI med 300 mA udløsestrøm må anvendes. Det yder brandbeskyttelse, men ikke personbeskyttelse. Se publikation fra Sikringsstyrelsen.
HPFI afbryder også for pulserende jævnstrømme. Ved jævn jævnstrøm må PFI type B anvendes (solceller, UPS-anlæg, visse anlæg med frekvensomformere).
Der findes nogle specialudførelser, for eksempel Stødstrømsikkerhed og Selektivitet (forsinkelse af udfald)
Et HPFI-relæ overvåger faktisk også installationernes isolationsmodstand. Falder et sådant relæ jævnligt ud, er der god grund til at få installationen undersøgt, inden huset brænder.

Afprøv dit HPFI- relæ! ...også hvis det hedder HFI...!!
Gør det for eksempel ved overgang til sommer/vintertid, da skal visse ure alligevel stilles

SRO-anlæg
Styring Regulering Overvågning.

Et SRO-anlæg kan indeholde alt hvad en bygning, hus eller maskine har brug for af styring og rapportering. Anlægget sparer energi og giver komfort. Som komponenter anvendes standard hardware, et operativsystem og individuel software.

Kan fuldt integreret behandle Lys, Varme, Ventilation, Køling, Adgangskontrol, Adgangsregistrering

LON
Local Operation Network. Et system af amerikansk oprindelse.

EIB
European Installation Bus. Et anlæg af tysk oprindelse.

IHC
Intelligent House Control. Et anlæg af dansk oprindelse. (LK -www.lk.dk)