Guldsmedens forvandling
Guldsmedens livscyklus
Hunnen lægger sine æg på vandoverfladen, æggene synker til bunds, og bliver til larver, som lever 2-4 år på bunden af sø eller å.
Når tiden er inde, kravler larven op ad en plantestængel.
I løbet af et par timer gør guldsmeden sig fri af larvehylstret, sidder til tørre, og samler kræfter til at flyve.
I Nordeuropæiske egne lever guldsmeden ikke mere end 4-5 uger. På den tid skal hunnen finde en mage og lægge sine æg.
Guldsmedelarven er lige kommer op fra søens bund
Larver og guldsmede
....eller et billede på opstandelsen

I et stille vandhul - nede under vandet - levede en flok larver. De levede lykkeligt dernede langt væk fra solen. Men engang imellem forsvandt en af larverne pludselig op ad stilken på en åkande. De andre undrede sig over, hvor den blev af. Hvorfor kom den ikke tilbage? Var den ikke glad for at være dernede, eller hvad skete der? Larverne blev enige om, at næste gang en af dem klatrede op ad åkandestilken, skulle vedkommende larve komme tilbage og fortælle de andre, hvad der skete, og hvor han eller hun gik hen.

En forårsdag opdagede den ene larve, at den pludselig var på vej op ad stilken. Og før han egentligt forstod, hvad der skete, var han brudt igennem vandets overflade og lå nu på det brede, grønne åkandeblad. Da han kom til sig selv, så han undrende på sin krop. Hans gamle krop havde forandret sig: Han havde lige pludselig fire sølvvinger og en lang hale. Han bevægede sine vinger og opdagede, at han var blevet til en guldsmed! Han fløj gennem luften og følte sig glad og munter i de nye omgivelser. Indimellem landede han på et blad, og når han så ned mod bunden af vandhullet, kom han i tanke om aftalen med de andre larver.

Uden at tænke sig om styrtede guldsmeden sig ned mod vandet. Pludselig ramte han overfladen og blev skubbet tilbage. Det gik da op for ham, at uanset hvor meget han end gerne ville fortælle de andre om, hvad der var sket, kunne han aldrig komme ned og fortælle de andre larver om sin forvandling. Det var helt umuligt. Og guldsmeden fløj lykkeligt af sted i sin nye verden af sol og luft.

Margit Toft (kirkeblad forår 2000)

Efter inspiration fra heftet: Larver og guldsmede (Unitas 99)

Guldsmeden er ved at gøre sig fri af larvehylstret
Guldsmeden har nu næsten frigjort sig af hylstret, som ses til venstre
Næsten flyvefærdig
Skovsøen i Dover Plantage søndag den 13. juli 2008