*
Forsøg at åbne Billetsalget på Struer station
-
Gener ikke de rejsende mere
Devaluerer ikkeStruer - påvirk Togudbuddet på kvantitet og kvalitet
Find på noget!
Togdriften
Næst efter kønsdriften er jernbanedriften den vanskeligste at styre, er det sagt. Som tiden er gået er det vel nærmest omvendt.

Det var en venstre politiker, J. K. Lauridsen, der udtalte de vise ord om drifter. Det var også ham der fra Folketingets talerstol sagde ”hvis dette er fakta benægter A´ fakta”, den sætning hører vi ikke mere, men der er meget der tyder, at rigtig mange gør det.

For tiden er det meget svært, at opdrive en politiker der tager parti for dem der er nødt til at bruge den kollektive trafik.
Nogen har regnet ud, at det er dyrere at transportere en person i tog end i bil. Det er da vist alene et spørgsmål om penge, og på kort sigt.

Når man med togdriften gør som med postvæsenet, er det da klart det vil påvirke passagertallet.

Udbud giver bedre tog råbes der fra venstre, det lyder som om det er fra højre.
Bedre tog - det ved vi jo godt ikke passer, os der kører med Arriva.
Denne allierede trafikordfører der siger det, skulle komme over vestpå og prøve.

(Arriva-togene kører udmærket, og til tiden, men de er absolut ukomfortable)

Genoplivning
Hvad skal du gøre, hvis du bliver opmærksom på et kritisk tilfælde, måske hjertestop.
Undersøg tilfældet. Tal med vedkommende.
Undersøg Puls og Vejrtrækning.
Er der ikke puls eller vejrtrækning, få nogen til at ringe efter ambulance og læge. Og lede efter hjertestarter.

Oplevningsmetoden er:
30 kraftige stød i brystet.
Efterfulgt af 10 kraftige pust i mund eller næse.
Dette gentages.
Få fat på en hjælper, vær to, det gør indsatsen langt mere effektiv.
Hvis der ikke kommer livsreaktion, og der findes en hjertestarter, må den anvendes.
Det er værd at huske på en hjertestarter har en talefunktion, der vejleder når den åbnes.

Sådanne tilfælde kan forkomme under vanskelige forhold.
I et tog må der gøres noget særligt.
Få sendt én hen til togføreren, er der ikke en sådan, må der forrest i toget bankes på døren til lokomotivføreren.
Bed ham over radioen få læge og ambulance til nærmeste station, og standse toget der.
Det absolut dummeste man kan gøre, er at trække i nødbremsen, så vil toget komme til at holde ude på strækningen.
•Er du ikke fortrolig med oplivningsforsøg, er det værd at huske:
Det ringeste du kan gøre er at gøre intet.
Selv unødvendig brug af hjertestarter er bedre end intet.
Som en vittig instruktør sagde:
Hvis ”klienten” siger AV, så stop!