Digmanns Torv
Læser man om styning står der, at når det gøres om vinteren, generer det ikke linden ret meget.
Styning foregår ved at skære skud af ind til knudedannelsen i januar eller februar.
I Struer normalt hvert tredje år. Kun på visse lokaliteter.
Det må indrømmes, at der allerede først på sommeren, efter styningen, er et pænt stort løv.

Klippeholdet bestod af to flittige damer, der fortalte om styningen, og sørgede for der var pænt og nydeligt klippet og ryddet.

moxfa
Digmanns Torv 1 i baggrunden
Efter alle regler er der sørget for, at arbejdsmæssige skader undgås, læg mærke til hjelmen.
Klipperen er også forsynet med faldsikring, hvis noget helt uforudset skulle ske.
Om Digmanns Torv
I maj 1913 oprettede El-installatør Jens Digmann et værksted i Søndergade 6. Det har vel gået godt, for allerede i 1914 blev adressen Søndergade 20.

Struer Hotel lå på det der i dag ville være Østergade 32.
I 1930 blev det meste revet ned, og Digmann opførte en imposant bygning til beboelse og forretninger.

Foran kom til at ligge en lille plads, som straks blev kaldt ”Digmanns Torv”, men først 14. januar 2004 blev det torvets officielle navn.

Der bliver talt om, at boligerne var rettet mod DSB´s ledende medarbejdere.

Struer havde i 1916 vundet kampen om at lægge hus til DSB´s 3. Jernbanedistrikt, og i den forbindelse tilbudt at opføre en stor administrationsbygning.
Samt garantere lejligheder til personalet der blev udflyttet til Struer. Udflytning -Tænk - det gjorde man også den gang, men det fungerede heller ikke.

Det er ikke utænkeligt, at der hele tiden var behov for gode lejligheder. Nogle endda med pigeværelser på 4. sal. (de findes i dag)

Jernbaneudbygningen greb om sig, så måske er der lidt om snakken. Jens Digmann har ganske givet tænk på DSB-folkene som gode betalende lejere.

Digmanns Torv 1 står der stadig, men det må have været en streg i regningen, at DSB i 1932 lagde 3. distrikt ind under 2. distrikt Aarhus.

Den store administrationsbygning stod nu tom.

Det blev indledningen til en ny kamp, som endte med indvielse af Struer Statsgymnasium i 1938, netop i den forladte DSB-bygning.

Kilder: Lokalhistorisk Arkiv, Gunnar Sandfeld og Erling Højberg

Jens Digmann havde i øvrigt en lærling, Christian Knudsen fra Gimsing. Han blev udlært 27.april 1927.
Strømmen var kommet for at blive. Digmann og Knudsen fik den ide, at gøre Jegindø elektrisk.
Der var mange forhindringer, men i 1929 fik de første strøm i huset. Det er en længere historie, der sluttede i 1970