Chr. Morsing
Chr. Morsing
Brendgårdvej 11
Tvolm
Hurup Thy
Telefon 7699 1011
*
*
LINKS
BRYLD MORSING
*
Forbehold mod fejl og lovændringer
Reklame - PR - Kommunikation

Med overskriften tænkes på alt der skal ud til læsere eller tilhørere.

Reklame eller omtale skal der til, hvis man da vil sælge noget.
Det er ikke så let at finde ud af hvad det bedste er at gøre.
Det kommer meget an på hvad vil sælge, er det små billige dimser, eller dyre både, biler og boliger, tjene-steydelser, underholdning eller budskaber.
Der også stor forskel på om man er et lille eller stort firma, lille lokal forening eller er landsdækkende, har storganisation eller næsten ingen.
Det må ikke forventes, at der her vil komme noget svar på hvordan, men der vil blive peget på nogle måder, og blive peget på forhold mange tilsynela-dende ikke aner har betydning.

Engangssprøjter!
Er det spændende at møde et menneske der siger det samme hver gang? - hvad med et blad - utænkeligt! - en hjemmeside - det findes!
Brug budskaber og service.
Hjemmelavet eller outsourcet?
Det er svært at afgøre. Er man meget lille, næsten uden organisation, kan det være nødvendigt at sende alt ud af huset. Er man meget stor vil økonomien bestemme meget.
Under alle omstændigheder gælder det om at sikre sig viden og fuld kontrol over produkt, økonomi og tidsplan, herunder udgivelsestidspunkt.
Skal det høres og ses - Tænk på... Lyd og Lys
Hjemmeside
Det er blevet almindeligt at firmaer, organisationer, foreninger og private har en hjemmeside.
I mange tilfælde findes der fine og oplysende sider, med meget stor nytteværdi. Ikke mindst findes der en del private, der entusiastisk oplyser om et bestemt emne, og gør det til stor og daglig hjælp.

Kvaliteten er svingende, lige fra en enkelt side der aldrig bliver opdateret, til store sider med hele firmaets produktsortiment.

I princippet fremstilles en hjemmeside stort set som en tryksag eller et blad.
Det er en god og billig metode til, at få et budskab ud. Det er nemt og hurtigt at opdatere.

En hjemmeside har i starten nok meget svært ved, at konkurrere med den tryksag, eller det blad der ligger der på måtten og skal samles op.
Men har man en stabil hjemmeside med jævnlige nyheder og nyttige oplysninger, så vil der komme trofaste læsere og brugere.

Lad din hjemmeside blive
en avis man absolut må åbne.

Tryksager
De fleste trykkerier kan fremstille en tryksag fra ide til udsendelse. Selv et firmas historie, ide, formål og selve produktbeskrivelsen kan de, ved hjælp af nogle kladder og en del snak, nå frem til, endda ofte med et pænt resultat.
I sådanne tilfælde er det svært at få konkurrerende priser ind før beslutning, det kan endog være meget svært overhovedet at få en fast pris.
Drejer det sig om et blad skal der skrives artikler. De kan indleveres håndskrevet, men det vil altid være en fordel, at de bliver skrevet ude i foreningen eller organisationen, og bliver indleveret elektronisk, det sparer megen tid og mange penge, og giver væsentligt bedre resultat.
Man kan lade et reklamebureau tage sig af opsætning. Da vil der altid være mulighed for at få priser fra mere end eet trykkeri.
Har man plads, lyst og evne i organisationen, kan det godt anbefales at gå i gang selv. Der bør så investeres i et professionelt program, for eksempel Adobes InDesign
Katalog på CD-ROM
Er firmaets katalog efterhånden blevet på et par hundrede sider, og skal det opdateres jævnligt, så bliver trykning og udsendelse en belastning.
Et katalog kan da med stor fordel usendes på CD-ROM.
Der endda nogle fordele, for eksempel kan katalogbrugerne surfe rundt i kataloget, stort set som på internettet, bare meget hurtigere.
Brugeren kan selv printe de sider ud der kan være behov for.Kataloget skal selvfølgelig have det nødvendige sidelayout.
Et CD-ROM katalog fungerer som nævnt stort set som en hjemmeside, men grafikkvaliteten er helt anderledes, man kan for eksempel zoome på en AutoCAD-tegning nærmest i det uen-delige.
Behøver det nævnes, at CD-ROM kataloget stort set uden ændringer kan trykkes helt traditionelt.
Tryksag - Hjemmeside - CD-ROM
Har man en hjemmeside og udgiver et blad, måske endda et katalog, så er det naturligt, at genbruge stof, tegninger og billeder, det er der penge i.