Service - for blinde og stærk svagtsynede
Lige bortset fra samtale, er e-mail den allerbedste form på at kommunikere med en blind eller stærkt svagtseende.
- Gør det!
Hvordan skriver man til en blind
Her taler vi om at sende en e-mail til en blind eller stærkt svagtsynet.
Den blindes computer er sat op til at læse teksten, sværere er det ikke, og afsenderen skal ikke gøre noget særligt, men se lige herunder:
Tekst
Skriv venligt og enkelt, undgå omsvøb og unødigt lange ord.
Gerne så det ville være nemt at skimme.
Direkte henvendelse
Skriver du til læseren, eventuelt navn, Ikke hr. fru fr.
Emnet - Overskriften
Gerne med fed skrift.
Afsnit
Del teksten op i nødvendige afsnit. Ikke for lange sætninger.
Skriv det vigtigste først i afsnittet.
Præcise tidsangivelser.
Skriv årstal helt ud (2011). Ikke i år eller nu.
Datoer skrives sådan:
Dag - måned - år For eksempel 24. december 2011
Links
Skriv et eller flere ord der har relation til linket. Ikke "klik her"
Fagord og fremmedord
Brug dem kun hvis du ved læseren selv ville bruge dem.
Undlad unødvendige fyldord
Indledningsvis, imidlertid, dette, endvidere.........
Forkortelser
Undgå dem helt
Tal
1-10 skrives med bogstaver. Alle andre med arabertal.
Billeder
Forstyrrer læsningen. Beskriv hellere et påtænkt billede.
Spalter bør helt undlades
Tabeller kan anvendes, men kun med 1 kolonne.
Punkttegn
Kan anvendes. Ikke for mange punkter - fem!
Ovennævnte har en del med fra Dansk Blindesamfunds hjemmeside.
På den side er der i øvrigt nævnt retningslinier for udførelse af hjemmesider med hensyntagen til blinde og stærk svagtseende.
Hjemmesiders tilgængelighed
Her tænkes især på blinde og stærkt svagtsynedes mulighed for at bruge skærmlæser.

Professionelt
Skal det gøres professionelt, er der nogle anvisninger at følge.

W3C er et af dem.
Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0
Se en anbefaling her.

Denne anbefaling er en stor mundfuld, som de fleste nok viger udenom. En undersøgelse viser, at ikke ret mange hjemmesider kan benyttes af blinde og stærk svagtsynede, selv de fleste offentlige sider er ubrugelige.

En reduceret løsning
Øverst på forsiden skrive nogle linier i "omløbende" tekst, uden tabeller og spalter. Det kan en skærmlæser læse op.
På eet eller flere undersider, kan man efter samme princip, komme med budskaber.

Husk links mellem disse sider og til forsiden.

Følg retningsliner vist til venstre herfor.

Kommentarer og erfaringer høres meget gerne e-mail

*
Denne side er dedikeret til
Agnete Odgaard-Jensen
-men bør læses af seende - og efterfulgt
*