Stemmemeditation en vej til nærvær og fordybelse i kirkerummet
Aftenerne med stemmemeditation er for dig, der har lyst til at arbejde med fordybelse i religiøs eller spirituel sammenhæng, med mindre vægt på det intellektuelle og desto mere på det sprogløse rum, hvor et fortravlet sind kan finde hvile i klangligt fællesskab.

Det handler ikke om fællessang eller skønsang. Du behøver ikke at have en veltrænet stemme eller kunne synge ’rent’. Lysten til at bruge og udforske åndedræt og stemme i en fordybet og meditativ sammenhæng er det væsentlige.

At arbejde med stemmen er en meget håndgribelig og tilgængelig indfaldsvinkel til at opnå nærvær. Evnen til nærvær er noget af det, som oftest trænger til omsorg eller genoplivning, hvis din trivsel er under pres, fx i perioder med indre eller ydre stress. Nærvær er også den tilstand hvor det er lettest at finde samværet med Gud, eller hvilket navn vi hver især bruger om den højeste, universelle magt.

På aftenerne med stemmemeditation arbejder vi med stemme og åndedræt som omdrejningspunkter i visionen om bøn og nærvær som de tilstande, hvor der for alvor kan åbnes for sanselighed, opmærksomhed og bevidsthed om, hvordan vi bevarer en levende kontakt med vores højeste, universelle magt.

En fri stemme i en afspændt strube er et af de behagelige kendetegn hos personer med personlig og afstemt gennemslagskraft. På kurset arbejdes der med opmærksomhed på åndedrættet og en øget bevidsthed om hvordan du, kroppen og stemmen kan samarbejde.

Via meditativ vokalisering, Qi Gong og fokuseret åndedræt hjælper vi os selv og hinanden med at finde det indre balancepunkt, hvor du kan opleve et nyt og harmonisk afsæt for dine tanker og følelser omkring din religiøsitet eller åndelighed. Vi låner også inspiration og viden fra områder som kreativ sang, drama og fortællekunst.

I de tilfælde, hvor vi vælger at bruge ord som udtryksform, vil der være mulighed for at fordybe sig i stikord, korte citater eller verslinjer fra Bibelen, Den Danske Salmebog eller tilsvarende kilder.

I sæsonens løb vil vi tage udgangspunkt i forskellige områder:

• Min stemme i samklang med andres – hvordan når vi frem til fordybelsen?

• Bevidsthed om åndedrættet som kilde til inspiration og udfoldelse

• Afspænding til nogle af de mange kompenserende spændinger i den stressede krop – undersøg, hvordan du kan åbne din strube og holde den afspændt, så du kan bruge din stemme frit.

• Stemme-meditation – rolige nynne-meditationer, hvor du kan være opmærksom på et sundt og afspændt åndedræt, og mere åbne stemme-meditationer, hvor du kan indgå i et undersøgende fællesskab og opleve at bidrage og blive hørt uden at skulle ”overdøve” nogen.

• Stemmemeditation eller bøn som fælles aktivitet – hvad gør den ved mig?

Sisse Skovbakke har hovedfag i musik fra Ålborg Universitetscenter og har 35 års erfaring som korleder og -coach. Har arbejdet som lektor i musik på læreruddannelsen og arbejder nu freelance, bl.a. som underviser i stemmemeditation som vejr til åndelig fordybelse og udvikling. I sit arbejde inddrager hun visionen om det hele, sunde og sande menneske og sine erfaringer med vokalarbejde som indgang til bedre trivsel.

Hun er i sin tilgang til stemmearbejde meget inspireret af yoga, ordløs bøn samt energi- og bevidsthedsarbejde.