*
Tekniske udtryk - El og belysning
Denne liste er tænkt som en hjælp for de skrivende folk, og andre interesserede i korrekt sprog i artikler, opgaver m.m.
Savnes et udtryk, lad høre. Under Elektricitet er der mere forklaring.

Volt (V)
Spænding (spændingsforskel, potentiale) Måles mellem 2 ledere, eller mellem 1 leder og jord.
En spænding går ikke gennem noget (ledninger eller legemer)
Normalspænding i Danmark er til Lys og husholdningsmaskiner 230 volt. Til Kraft og Varme 400 volt. Større motorer og apparater fås til højere spændinger.

kiloVolt (kV)
Angiver en spænding i kiloVolt. k står for kilo og betyder 1000. I Danmark har vi i de almindelige forsyningsnet en spænding fra 0,4 til 400 kV

Ampere (A)
Strøm (strømstyrke) En strøm går gennem noget, det giver arbejde og varme.

milliampere (mA)
Tusindedele ampere.

Modstand (ohm)
Modstand. Er bestemmende for hvor stor en strøm der kan gå gennem et legeme.

Watt (W)

Effekt. Angiver et apparats evne til for eksempel opvarmning.
Effekt er produktet af Strøm x Spænding.

kiloWatt (kW)
Angiver en effekt på 1000 watt.

kiloVoltAmpere (kVA)
Angiver en effekt på 1000 voltampere.

kiloWatttime (kWh)
Angiver et forbrug, nemlig en effekt tilsluttet et bestemt tidsrum.
En elkedel på 2 kW, tilsluttet i 1 time, vil have et forbrug på 2 kWh.

lux
Belysning (styrke)
Angiver en belysning på en flade, f. eks. et bord. Til almindeligt kontorarbejde kræves normalt minimum 400 lux.

DS 700 er en standard der anvendes til at fastsætte belysninger i arbejdslokaler
DS 700 og andre puklikationer m.m. kan købes hos Dansk Standard

lumen
Belysning (mængde)
Angiver den mængde lys en lyskilde udsender.

candela
Belysningsstråling
Angiver den udstråling en lyskilde udsender i en bestemt retning. Et stearinlys udsender ca. 1 candela (kandelabre) og giver derved i 1 meters afstand ca. 1 lux

luminans
Genskin
Måles i lumen/kvadratmeter.
Anvendes som regel om generende blænding fra belyste reflekterende flader.

Lysrør
Lysrør anvendes til belysning. De er mest anvendelig til arbejdsbrug. Selv i faglige tidsskrifter benævnes lysrør ofte som neonrør !!!!!

Neonrør
Neonrør anvendes til reklameskilte og kun i meget, meget sjældne tilfælde til belysning, og da som regel belysning med kunstnerisk islæt.

Fejlstrømsrelæ
Et højfølsomt fejlstrømsrelæ (HPFI) udløser ved 30 mA. 30 mA er normalt ikke dræbende og et HPFI-relæ vil derfor udløse før det bliver rigtigt farligt.

SRO-anlæg
Styring Regulering Overvågning.
Et SRO-anlæg kan indeholde alt hvad en bygning, hus eller maskine har brug for af styring og rapportering. Anlægget sparer energi og giver komfort. Som komponenter anvendes standard hardware, et operativsystem og individuel software.
Kan fuldt integreret behandle Lys, Varme, Ventilation, Køling, Adgangskontrol, Adgangsregistrering

LON
Local Operation Network. Et system af amerikansk oprindelse.

EIB
European Installation Bus. Et anlæg af tysk oprindelse.

IHC
Intelligent House Control. Et anlæg af dansk oprindelse. (www.lk.dk)

Til Top

Udtryk - Andre fag
Er det nødvendigt at nævne disse betegnelser - også for Journalister - JA!

Trosse
Til fortøjning eller slæbning af for eksempel skibe. (set stavet trodse)

Repos
Trappeafsats mellem 2 etager. Bør ikke anvendes om stedet, hvor trappen støder til etagen.

Vaje
Et flag vajer - det vejrer ikke!

Lodse
Betyder at føre et fartøj gennem et vanskeligt farvand, en bro for eksempel.

Losse
Betyder tømning af et fartøj. Det modsatte er laste.