Chr. Morsing
Christian Morsing
Brendgårdvej 11
Tvolm
Hurup Thy
Telefon 7699 1011
*
*
Forbehold mod fejl og lovændringer
Trafik Lygteføring - Lovgrundlag
Retur Trafik Tågelys
Kommentarer til regler om brug af tågelygter:

I § 33 stk. 5 står der:
Tågelygter må kun anvendes i tåge og under kraftig nedbør, og kan i så fald anvendes i stedet for de foreskrevne lygter.
Hjælpelygter må ikke anvendes til andet formål end det, hvortil lygten er bestemt.

Men - enten læser ingen den lov, forstår den ikke, eller overtræder den, for:

Så snart der er en smule regn eller dis, tænder 80 % straks tågelyset, til ingen verdens nytte, det er latterligt og udstiller førerens, i bedste fald, dumhed!
Nærlys og tågelys anvendt samtidig, generer de modkørende unødigt (jo flere lumen jo værre).

Hvorfor ændrer man ikke detailforskrifterne, så nærlys og tågelygter foreskrives installeret, så de ikke kan anvendes samtidig?
Det gør man nok ikke fordi det skal EU-koordineres.

Det problem (EU) har vi allerede, for mange nye biler er udstyret sådan, at baglys ikke automatisk tændes (ikke pligtigt kørelys), det skal tændes særskilt, altså når det bliver mørkt, og det opdager føreren ofte slet ikke!

Uddrag af Færdselsloven.
Hele loven kan læses på: Retsinformation

Uddrag af § 33 -Lygteføring Lygteføring
§ 33. Ved kørsel i lygtetændingstiden skal de påbudte lygter holdes tændt. På flere sammenkoblede køretøjer er det kun nødvendigt at holde baglygter tændt bagest på vogntoget og nummerpladebelysningen tændt ved vogntogets bageste nummerplade.
Stk. 2. Fjernlys (langt lys) skal anvendes, når førerens synsvidde under hensyn til køretøjets hastighed ellers er utilstrækkelig til sikker kørsel.
Stk. 3. Fjernlys (langt lys) må ikke anvendes:
1) på strækning, hvor vejen er tilstrækkeligt oplyst,
2) ved møde med andet køretøj i sådan afstand fra dette, at føreren kan blændes,
3) ved møde med tog, som fremføres langs med vejen, hvis der kan opstå risiko for blænding ved anvendelse af fjernlys, eller
4) ved kørsel bag efter et andet køretøj, såfremt den forankørende kan blændes af fjernlyset og anvendelse af nærlys under hensyn til køretøjets hastighed og lysforholdene i øvrigt giver føreren tilstrækkelig synsvidde til sikker kørsel.
Stk. 4. Såfremt fjernlys (langt lys) efter stk. 2 ikke findes påkrævet, kan nærlys (kort lys) anvendes. Hvis fjernlys (langt lys) i medfør af stk. 3 ikke må anvendes, skal nærlys (kort lys) anvendes.
Stk. 5. Tågelygter må kun anvendes i tåge og under kraftig nedbør og kan i så fald anvendes i stedet for de foreskrevne lygter. Hjælpelygter må ikke anvendes til andet formål end det, hvortil lygten er bestemt.
Stk. 6. Lygter må ikke anvendes således, at andre førere kan blændes.
Stk. 7. Anvendelse af andre lygter og andre refleksanordninger end påbudt eller tilladt i denne lov eller de bestemmelser, der er udfærdiget i medfør af loven, er forbudt.