Ydby Kirke - Kirkerummet
Altertavle fra 1577, meget anselig, købt efter branden af major Moldrup til Vestervig og formentlig stammende fra klosterkirken. Det er en lutheransk fløjaltertavle med to trekantgavle, malerier 1747 ("Renoveret Ao 1747, A.. Gundahl pinx.") helt i Jens Thranes manér (Gundahl var hans svend); Nadveren i midten, til siderne Kristus på korset (efter van Dyck) og Opstandelsen. Genrestaureret 1930.
Alterkalk 1743 af J.K.Sommerfeldt Aalborg . Alterstager 1655, verdslige bordstager med våben og initialer for salige Peter von Gersdorff og Anne Lykke.
Chr. Morsing
Brendgårdvej 11
Tvolm
7760 Hurup Thy
Telefon 7699 1011
e-mail
I C.E.C.Gad står der, at i 1929 fremdroges naive kalkmalerier, ornamentslyng og draperier, sikkert fra 1742, det må vel være de her omkring korbuen, som i øvrigt på et tidspunkt bliver fundet stærkt ildskørnet.
I C.E.C GAD nævnes det, at Stoleværket er delvis kopieret efter et ældre. Det her på billedet viste kan være endnu nyere.
Krucifiks med sidefigurer, nævnes som korbuekrucifikset, nu er det placeret på skibets nordvæg.


Ved Jesu fod, en yppig kvinde.
En lokal model måske.
*
Pulpitur med Jesus og de tolv apostle.
På pulpiturets underkant ses tre "skilte", her til højre, med tekster om Kirkens brand, indvielsen og ønsker for kirken.
Prædikestol med seks arkadefag, fire med evangelistmalerier.
Orglet er udført i 2003 af Bruno Christensen og sønner.
Granitdøbefont (signeret B.J.1914) efterligner den romanske Thybo-type.
Dåbsfad af malm,, sydtysk, fra omkring 1575, med fremstilling af spejderne i Kanaan.
*
*
*
*
*
Adam- og Eva-figurer fra 1650 tilgik i 1930 Thisted Museum
*
Om Ydby Kirke
*
To hængestykker på vestpulpiturets underkant.
Forestiller kirkens brand og indvielse
*
Af det oprindelige inventar fra 1742-43, udført af Jens Villadsen Bundgaard i Skjoldborg,
findes nu kun prædikestolen med himmel, krucifikset på nordvæggen og vestpulpituret
*
Alterskranken, trædøbefonten med låg, og dele af korskranken er tilgået Nationalmuseet
*
*
Under tårnet er der et lille krydshvælvet rum. Det har sikkert været indgang fra vest. Adgang til kirkerummet har været en lille rundbuet åbning, der nu er blændet.
Siden 1929 har tårnrummet
været ligkapel.
*
Våbenhuset med indgang fra nord er fra omkring 1500

¨