Ydby Kirke og Sogn
*
Ydby Kirke er opført omkring år 1100. Noget tyder på koret er opført først, og har stået alene, eller der kan have været en endnu ældre kirke på stedet.
I katolsk tid var kirken viet til Sankt Morten.
Den romanske granitkvaderbygning består af kor og skib med to, oprindelig tre sengotiske tilføjelser: Sakristi og våbenhus i nord, tårn i vest.
Af G.E.C.GAD Danske Kirker fremgår det, at kirken den sjette november 1742 blev antændt, muligvis af et lynnedslag. Tilbage stod kun nogle stærkt ødelagte murrester. Efter reparation, og indsætning af nyt inventar, var der genindvielse første søndag i advent 1743.
På kirkegården er der flere nævneværdige gravsten. Een bestemt har en tankevækkende ordlyd :"Jeg hastigt ud af verden gik, og ved et Skud jeg Budskab fik. L (ars) J (ensen) Y (bye)".
Boddum og Ydby sogne
har fået hjemmeside
[åbner i ny fane/vindue]
*
Johannes Hummelshøj Nielsen var døvstum.
I slutningen af besættelsen blev han, i Viborg, anråbt af en tysk soldat. Da han ikke hørte anråbet, fortsatte han sin gang, og blev nedskudt.
Gravstenen er nu opsat som en mindesten.
Charles Nielsen har skrevet om Etatsråd Andersen, hans datter Dagmar, og svigersønnen polarforskeren Knud Rasmussen
*
Det bør også nævnes, at Ydby har leveret:
Hjemstavnsdigteren
Hans Bakgaard
og
Forfatteren
Egon Nielsen,
som også var en formidabel oplæser, meget brugt i Danmarks Radio
*
Etatsråd
N. Andersen
gav Ydby i 1898 Missionshuset, og i 1903 Tvolm Skov, som den i dag kaldes.
*
Kirken set fra nordvest, i en anden belysning. Ikke to dage er ens.
På kirkegården ligger en oldtidshøj.
Det kan forekomme lidt mærkeligt, at man har opført en kristen kirke ved siden af en gravhøj fra hedensk tid, det ses dog omkring 100 steder i Danmark.
Ydby Kirke brændte første gang omkring år 1600, og som nævnt igen 1742. Skulle det ske en tredje gang, fortæller et sagn, at der i gravhøjen ligger en guldskat, som kan betale en genopbygning.
*
I 1898 forærede een af Ydbys "store" mænd, Etatsråd N. Andersen byen et Missionshus.
Det fik navnet "Tabor", men blev senere omdøbt til "Indre Missions Hus".
I dag er det i p
rivat eje.
I GAD´s Danske Kirker er der et gammelt billede af "Bagindgangen"
*
Sådan ser bagindgangen ud i dag.
Der er tilkommet en del bebyggelse, men kirken ses frit i landskabet fra syd og vest
*