Ydby - Stationsbyen historisk
*
 
Ydbys Hovedgade
Til venstre, ved telefonpælen med de mange isolatorer,
ligger Samtalestationen.
Til højre Ydby Elværk
I bagrunden ses Klapsejleren, der trak pumpen til påfyldning af vandtårnet (cisternen)
*
Tivoli, med Gartner Hansens hus til venstre.
I forgrunden til højre ligger , drolen tudeme, smedemester Alfred Pedersens bolig og værksted
*
I forbindelse med kampagnen mod saneringsmodne huse, er Tivoli blev nedrevet. Det har givet en bedre udsigt i Ydby
*.
Samtalestationen 1921
Juliane med Charles Nielsen på Armen. Egon Nielsen ved telefonpælen
Samtalestationen
Telefonen kom til Ydby i 1904

Det var fru Hansen der var den første centralbestyrerinde, men det er nok Juliane de fleste husker.
Den gang var der en service, som var meget anderledes end den vi oplever i dag.
Juliane kunne for eksempel, til en abonnent, der bad om smeden, sige, han er ovre ved elektrikeren, skal jeg stille om.
I "Skriftemål" skriver Charles Nielsen om en speciel service hun gav Gartner Hansen, der ikke havde telefon!

Ydby er opstået længe før kirken blev bygget.
Før 1882 var der stort set kun bebyggelse på den høje del af området.
Ydby er fællesnavnet, men bydelen ved kirken benævnes Tvolm. Hvis man skal være meget nøjagtig, er det nok kun den del der ligger øst for hovedvej 11.
Man kunne tro, at bynavnet Ydby kom af, at det mod syd har været den yderste by i Thy. Sådan er det alligevel ikke.
Ydby
I 1367 Øwby, som måske kunne komme af øwæ (høje).
I 1882 ramte Thybanen Ydby, og der opstod en ny bydel, en lang gade med mange forretninger og værksteder, som nu er forsvundet - næsten.
Længe leve købmanden!

Tvolm
Twollem, i 1681 Thoulum
Et norsk navn Tollemb (tholl - ungt fyrretræ) er et svagt gæt på herkomsten.

Kilde:
Historisk Årbog for Thisted amt
(S. C. Sortfeldt)

Ydby Kirke - den første er bygget omkring år 1100

Ydby Station - kom med Thybanen i 1882

Pedersen, Peder, aut. Elektroinstallatør, Ydby, Thy, født 4. Oktober 1878 i Sønderup. Uddannet ved Landvæsen. Gaardejer i Ydby 1906 -14. Startede 1912 for egen Regning sammen med Mekaniker K. Berg Johansen Elektricitetsværket i Ydby, overtog Værket alene i 1913 og solgte det 1918.
Gennemgik 1918 et 5 mdrs. Kursus paa Statens Forsøgsmølle i Askov. Etableret som aut. Elektroinstallatør d. 1. Januar 1919.
(Tekst og foto fra "Elektricitetens Historie - og dens Mænd")

*
Tivoli blev bygget omkring 1880 fortrinsvis som bolig for teglværksarbejdere. Ikke desto mindre ejede eksportslagter Kr. Kjeldsen huset i tyverne og tredverne.
I de første år blev husets store kælder brugt som slagteri, senere blev der bygget et slagtehus nord for huset.
Efter sigende fik bygningen navnet Tivoli, fordi det ofte gik temmeligt morsomt til blandt beboerne.

Frit efter Charles Nielsen

*
Et tidligt billede fra Hovedgaden
*
Der kunne nævnes flere af byens tidligere borgere.
Charles Nielsen har, i sin seneste bog "Skriftemål" skrevet om en del af dem.
Derudover mange år i "Sydthy Årbog", blandt andet om Etatsråd N. Andersen, dennes datter Dagmar, og svigersønnen, polarforskeren Knud Rasmussen

Og om Forretningslivet i Ydbys forgangne tider