Forlaget
moxfa
Brendgårdvej 11
Ydby
7760 Hurup Thy
Telefon 7699 1011
E-mail
*
*
LINKS
*
Forbehold mod fejl og lovændringer
Køb af bøger
Forlaget ser helst at bøgerne købes hos en boghandler, det er et godt og naturligt sted at erhverve en bog!
Vi kan henvise til nærmeste boghandler, og vil i de fleste tilfælde orientere denne om en eventuel kommende forespørgsel.

Send eventuelt en e-mail herom - og om problemer med at skaffe bøgerne.