Forlaget
moxfa
Brendgårdvej 11
Ydby
7760 Hurup Thy
Telefon 7699 1011
E-mail
*
*
LINKS
*
Forbehold mod fejl og lovændringer
... at onde drager forårsager så megen lidelse i verden, fortsætter Margrethe, - at de ikke forhindres i det. Men når din undren er blevet stor nok, vågner handlekraften i dig. Så skér det, at du udfordrer uhyrerne, de virkelige, som er livsfjendtlige vane-og-traditionsrige monstre i voldelige systemer. Og du går i Gudmoders tjeneste og gør det rette! ... et lidelsens og drabets overdimensionerede laboratorium.En formummet og maskeret hæslig drage, som både opfostrer, plager, dræber og fortærer levevæsener, som har øjne, øren, næse og evne til at føle såvel smerte som lykke.Jens Ravn er kommet til dette uhyrlige forskningsanlæg for at udfordre det i et forsøg pa at hjælpe dets ofre.
Vagner Boe Christensen er veganer, hvilket denne bog bærer præg af. Handlingen er spændende, til tider dramatisk. Hovedpersonen har et svært forhold til livet, og et særligt syn på dyrevelfærd. Læserne bliver bragt rundt om kærlighed i Norge, naturen og gamle modstandsbekendte i Danmark. Gidseltagning og terrorlignende angreb, med massiv ødelæggelse af et dyreforskningscenters dataudstyr. Det hele har en forventet udgang.

"Dragekamp" er i 2004 udgivet af Forlaget Attika, men kan bestilles her i forlaget.